:-)

“Der vimses”: Prolog

Atypiske danskere: Feofar Ukkar

Tak, Gud, for denne dag