Home Non-categorized “På en byggeplads er det vigtigt at så mange som muligt ved...

“På en byggeplads er det vigtigt at så mange som muligt ved hvem der er den klogeste”

449

Denne regel er indført på adskillige byggepladser. Hvis en ansat spørger en anden ansat om hvad en bestemt knap skal bruges til, og den person spørgsmålet rettes til har en overordnet men ikke tilbundsgående viden der kan lede ham hen til svaret vil de sammen kunne spørge den klogeste. Den klogeste vil da helt roligt kunne sige at I skal bare holde nallerne væk og passe jeres arbejde. De to vil være uforstående overfor den bryske tone i denne henstilling og opsøge den høfligste på byggepladsen for at få klarhed over meningen med den klogestes ord. Den høfligste vil da lægge hovedet på skrå og se tålmodigt men bestemt på de to nysgerrige medarbejdere.


(Artiklerne på The Other Newspaper er fiktive. Formålet med The Other Newspaper er at give offentligheden en ny, urovækkende og humoristisk spejling af den måde vi konsumerer nyheder på traditionelle medier og opslag på de sociale som får modtageren til at sætte spørgmålstegn ved om verden har brug for forandring og om man kan leve på nettet.)