Home Non-categorized Læk afsløret bag hæk

Læk afsløret bag hæk

578

Maradjøngade Ekspertnisse udtaler: Kommunikation er en balancegang mellem over- og underinformering af relevante parter som på et strategisk plan skal enten over- eller underholdes med netop information i form af diverse mere eller mindre kommunikative kommunikationsmidler også kaldet hjælpemidler udi i det orale og visuelle spektrum, hvis vi da ikke skal medtage egentlig tankeoverførsel, hvad op til 9 % af alle danske administrative enheder faktisk praktiserer at undlade.


(Artiklerne på The Other Newspaper er fiktive. Formålet med The Other Newspaper er at give offentligheden en ny, urovækkende og humoristisk spejling af den måde vi konsumerer nyheder på traditionelle medier og opslag på de sociale som får modtageren til at sætte spørgmålstegn ved om verden har brug for forandring og om man kan leve på nettet.)Pris per artikel-læsning: 1 krone. Den første er gratis. Pris per måned: 10 kroner. Indeværende måned er: September. Der er 12 dage tilbage af måneden som har 30 dage. Det koster derfor 10 * 12/30 = 4,00 kroner at læse med i resten af denne måned. Tak, fordi du selv holder styr på det.