Home Non-categorized “En sjælden gang imellem er jeg nær ved at græde over den...

“En sjælden gang imellem er jeg nær ved at græde over den menneskelige situation”

469

En sjælden gang imellem er jeg nær ved at græde over den menneskelige situation.

Du er kapskuleme fornuftig, sønnike!

Uvisheden i forhold til særligt opstandelsen og den himmelske retfærdighed.

At høre, at der er fromhed i ungdommen er en trøst for en gammel pirat!

At vi ikke ved, hvad der sker med os selv og vore kære i det hinsides.

Din tale er god at høre på!

At jeg ikke ved om dem, der gør mig selv eller mine kære ondt på den ene eller anden måde og jeg efterfølgende trodser både vrede og hævnlyst og vender den anden kind til, om disse handlinger virkelig straffes af de højere magter, så retfærdigheden sker fyldest og misdæderen rettes til. Jeg er den sidste til at nære skadefryd for jeg skal bede for min fjende hvilket jeg ikke forsømmer.

For alle! For alle min knøs! Den bøn var skøn at høre på! Ja. Du er nok interesseret i hvad sådan en gammel støver som jeg har bedrevet i mit liv. Jeg ejede en sæbefabrik der hed Tutti Frutti. Da alle folk i hele verden havde vasket både ansigt, hænder, fødder og hele resten af kroppen gik jeg fallit. Der var nemlig ikke tid til at vente på at folk skulle snavse sig til igen. Så tog jeg på søen. Smækkelut og ti pakker duppidut! Jeg kæntrede ud for Nord Afrika og gik i land som helt sort mand.

Hvordan kunne du blive sort?

Tilpasning. Survival of the fittest. Kane igennem Uganda. Sydafrika. Kirkeklokker. Jeg blev hvid igen. Det ene med det andet.

Følte du glæde mens du var ung?

Gudsfrygt og havsfrygt. Ligesom nu. Dengang var man mere usikker. Tommelut og dingenoter!


(Artiklerne på The Other Newspaper er fiktive. Formålet med The Other Newspaper er at give offentligheden en ny, urovækkende og humoristisk spejling af den måde vi konsumerer nyheder på traditionelle medier og opslag på de sociale som får modtageren til at sætte spørgmålstegn ved om verden har brug for forandring og om man kan leve på nettet.)