Home Non-categorized Læser spørger: Hvorfor er der en lim der hedder Uhu?

Læser spørger: Hvorfor er der en lim der hedder Uhu?

455

Jeg er 42 år og bor i Karpbæk og har det noget med ordet bøh at gøre?

Professor Brinte svarer:

Den korte forklaring er, ligesom du synes at antyde eller have registreret da du formulerede hele problemstillingen, at vi traditionelt har lavet sjov med hinanden igennem 800 år ved at sige bøh til den anden som så har sagt uhu. Før dette sagde man ikke bøh og uhu men kalibaster og “kalibaster i den grad”. Man var simpelthen ikke parat til at blive chokeret på en bøvet måde for præcis 800 år siden. Den lidt længere forklaring rummer limen og er derfor meget mere saglig og brugbar for dig der er interesseret i din lim, en andens lim, lim i al almindelighed eller limens begreb. Vælg selv. Den sidste lim er ikke klæbrig med mindre du har klæbehjerne. Høhø. Spøg til side. Hvis jeg ligesom må samle op på nogle af de ting du har sagt og antydet i dit spørgsmål til mig Professor Uhu, at jeg godt kan lide grøntsager, blandt andet, giver dit spørgsmål ingen som helst mening, med mindre vi spørger ligesom jeg vil anbefale, nemlig lim, bøh, uhu, sammenhæng? Hallo? Når vi spørger på denne let fjantede måde kommer svaret roterende tilbage: Uhu limen fik sit navn fordi nogen sagde bøh til opfinderen lige før og som direkte årsag til at han opfandt limen. Så svaret er sådan set enkelt nok. Det er overvejelserne der leder hen til den gode formulering af spørgsmålet der er kryptiske.


(Artiklerne på The Other Newspaper er fiktive. Formålet med The Other Newspaper er at give offentligheden en ny, urovækkende og humoristisk spejling af den måde vi konsumerer nyheder på traditionelle medier og opslag på de sociale som får modtageren til at sætte spørgmålstegn ved om verden har brug for forandring og om man kan leve på nettet.)