Home Non-categorized Nyt fra Polen

Nyt fra Polen

348

Jeg kan se dem allesammen for mig, siddende rundt om bordet. Mærkelig nok er det savet over.

Appudvikler Jørgen Christian Soderbrand

Den hæderkronede dvék, Hjertland Søbro

Samson Bwadr

Tvist Stenskred. Hvor var han? Nok ude at pisse.

Fra fantasilandet Polen: Jan Sportslugt

Vi var kommet for at høre nyt fra Polen. Et moderne sted vi hverken havde tid eller penge til at rejse til.


(Artiklerne på The Other Newspaper er fiktive. Formålet med The Other Newspaper er at give offentligheden en ny, urovækkende og humoristisk spejling af den måde vi konsumerer nyheder på traditionelle medier og opslag på de sociale som får modtageren til at sætte spørgmålstegn ved om verden har brug for forandring og om man kan leve på nettet.)Pris per artikel-læsning: 1 krone. Den første er gratis. Pris per måned: 10 kroner. Indeværende måned er: September. Der er 15 dage tilbage af måneden som har 30 dage. Det koster derfor 10 * 15/30 = 5,00 kroner at læse med i resten af denne måned. Tak, fordi du selv holder styr på det.