Home Non-categorized Arm Town

Arm Town

322

Armen. Den kødpind der udgår fra vores fantasifulde hjerner til selve det utroværdige mysterium: hånden. Armen. Forbindelsen til verden. Vi siger nej tak til at forarbejde. Vi er ikke snurrende maskiner. Vi siger: Verden er allerede rejst. Vi siger: Lad dem der kan række ud med fantasien taste med hænderne på tastaturet. Vi vil ikke klemte på klaveret. Vi vil ikke spille dårlig musik. Vi vil ikke trille tommelfingre.

Med dette nonsens klæbet fast i forruden kørte vi ind i Arm Town. Arm Town: En bymæssig bebyggelse designet som en hyldest til armen.


(Artiklerne på The Other Newspaper er fiktive. Formålet med The Other Newspaper er at give offentligheden en ny, urovækkende og humoristisk spejling af den måde vi konsumerer nyheder på traditionelle medier og opslag på de sociale som får modtageren til at sætte spørgmålstegn ved om verden har brug for forandring og om man kan leve på nettet.)