Home Non-categorized Om usprog

Om usprog

223

Her på avisen laver vi sjov med sprog fordi det er en alvorlig sag og yderst vigtig sag at gøre grin med usprog.

Usprog

Når kommunikationen fejler er den gal. Når selve det levende ord som sammen med kærligheden er en af de største gaver vi overhovedet har fået bliver til noget tomt, koldt, oppustet bavl er den gal. Af præcis den grund er det vigtigt at gøre grin med usprog ved at udstille det og latterliggøre det med alle de former for spot vi med vores intellekter kan mobilisere.

Wittgenstein sagde: “I can imagine a philosophical work made up entirely of jokes”.

Dermed går vi imod tidsånden og 2018-måden at imødegå usprogets ondskab. Tidens måde er tydeligvis at bekende sig ud af problemerne. Se hvor hårdt jeg har det! Se på hele autofiktionsbølgen. Det er efter min mening et alt for svagt våben mod usproget. Denne vakkelvorne tilgang til ondskab udgår fra et mere generelt af tidens hule mantraer: at tale om tingene. I forhold til ondskab er det bare ikke vejen frem:

-Hvorfor sagde du “vi ses lige pludselig” til en person som engang var din ven. En person du stadig elsker?

Det kan man ikke forklare. Fordi det var usprog. Det må forsages:

-Fuck!


(Artiklerne på The Other Newspaper er fiktive. Formålet med The Other Newspaper er at give offentligheden en ny, urovækkende og humoristisk spejling af den måde vi konsumerer nyheder på traditionelle medier og opslag på de sociale som får modtageren til at sætte spørgmålstegn ved om verden har brug for forandring og om man kan leve på nettet.)Pris per artikel-læsning: 1 krone. Den første er gratis. Pris per måned: 10 kroner. Indeværende måned er: Oktober. Der er 15 dage tilbage af måneden som har 31 dage. Det koster derfor 10 * 15/31 = 4,84 kroner at læse med i resten af denne måned. Tak, fordi du selv holder styr på det. Du kan rekvirere et regnskab over dine indbetalinger til højre ved at indtaste dit telefonnummer.