Home Non-categorized Kernen i alting

Kernen i alting

74

“Vi talte fortroligt og lidenskabeligt: Vi talte indirekte om kernen i alting. Hvis en meget berømt kunstner hørte os tale ville han nok slet ikke anerkende at vi interesserede os for kernen i alting, men for fire fisk i et fiskeudsalg. At vi havde en sikker sans for fisks smag og udseende. Han ville tage fejl. På en vis måde argumenterer man sig frem til en position i kunsten, nemlig i den dialog man fører med sig selv i etableringen af det centrale: ens praksis.”

Du hævder at måden, man taler med sig selv spøger i værket.

“Måden, man taler med sig selv er altid synlig i praksissen. Praksissen er altid synlig i værket. Ergo er måden, man taler med sig altid synlig i værket.”


(Artiklerne på The Other Newspaper er fiktive. Formålet med The Other Newspaper er at give offentligheden en ny, urovækkende og humoristisk spejling af den måde vi konsumerer nyheder på traditionelle medier og opslag på de sociale som får modtageren til at sætte spørgmålstegn ved om verden har brug for forandring og om man kan leve på nettet.)