Home Non-categorized En pirat er en bralrende flygtning, ikke en gemen løgner – Om...

En pirat er en bralrende flygtning, ikke en gemen løgner – Om fromme tanker

121

Der er mange meninger om pirater. The Other Newspaper har inviteret en af dem i studiet. En vi har tillid til ikke kan begå sig i et dannet selskab.

Er en pirat en bralrende flygtning eller en gemen løgner?

”En bralrende flygtning er hvad jeg er!”

De er bare lysfolkene.

”De så mig no’et fimsede ud de drenge. Ohøj gutter! Pas på med stativet hahaha!”

Søren Kierkegaard siger at I pirater kender, mærker og forstår fromme tanker. Er det rigtigt?

”Akademisk sprog?! Det er lige mig! Det lærte jeg i Cambridge! Jååå. Det kan være svært at komme i tanker om dem. De fromme tanker. Men det er det bedste. Når jeg efter grundige overvejelser strejfes af en englevinge og hele sjælen og virkeligheden og tingenes dybe sammenhæng og menneskesjælenes lykkelige forbundethed og direkte morsomme kropslige adskilthed bliver belyst og noget tungt og vanskeligt letter ligesom i en rund tåge og points’ene tikker ind som i et flipperspil.”

Kommer de fromme tanker af sig selv?

”For nogle kommer de fromme tanker ubesværet. Jeg kendte en ung stabejs der hed Henning. Han var sådan. Hvordan er du?”

For mig personligt skal jeg først opveje rationelt og grundigt opregne grunde for og imod. Men tilslut får jeg ligesom en from idé som straks bliver til en from tanke og så ved jeg at noget derude i den store virkelighed, som jeg ofte er alt for sensitiv i forhold til, jeg kan simpelthen ikke lukke særlig godt af i forhold til den, er gået op og en dør ligesom åbner sig eller lukker sig, begge dele til gavn for både mig og den anden som jeg var sur på. Ja, for at sige det som det er: Jeg var knotten. Fromme tanker redder situationen.

”Redder situationen. Du lyder som en hæderlig landkrabbe, min knøs. Godt sagt! Jeg står står til Deres tjeneste, unge ven!”


(Artiklerne på The Other Newspaper er fiktive. Formålet med The Other Newspaper er at give offentligheden en ny, urovækkende og humoristisk spejling af den måde vi konsumerer nyheder på traditionelle medier og opslag på de sociale som får modtageren til at sætte spørgmålstegn ved om verden har brug for forandring og om man kan leve på nettet.)