Home Non-categorized Vi skal tage humor mere seriøst

Vi skal tage humor mere seriøst

86

Humoren er sidste fuldt synlige bastion før det evige. Vi skal forfølge den. Humoren vinder ind på det uudsigelige. I humoren sænker tilforladeligheden sig over hensynet og tilgivelsen. (Stryg den sidste sætning. Redaktionen.)


(Artiklerne på The Other Newspaper er fiktive. Formålet med The Other Newspaper er at give offentligheden en ny, urovækkende og humoristisk spejling af den måde vi konsumerer nyheder på traditionelle medier og opslag på de sociale som får modtageren til at sætte spørgmålstegn ved om verden har brug for forandring og om man kan leve på nettet.)