Home Non-categorized Gustav Knimopæus: Antallet af stole der ligner en upåfaldende hat i kraftig...

Gustav Knimopæus: Antallet af stole der ligner en upåfaldende hat i kraftig nedgang

67

De fleste danskere kender Silas Brock som en tung dreng. 89 kilo inklusiv vanter, to hatte og en fersken. Hans bedst kendte værker er selvføgelig “Holger Drachmann i en sky af pudder” og selvhjælpsbogen “Pak kufferten rigtigt og hold kæft på dine indre rejser” der foregår i fuldstændig gamle dage. Efter forrige års “Væk 2” og sidste års “Væk 1” er han nu nået til “Væk 0” hvilket ikke giver mening. “Den har været umulig at skrive, fordi tallet nul ikke i egentlig, formel forstand kan bruges til at nummerere” har Brock selv har udtalt. Brock er en mand der har sine meningers mod, hvilket han gentagne gange har han demonstreret i offentligheden. Han er skarp debattør der kan finde på at vrikke med røven og udslynge replikker som “Du virker ikke kristen” når samtalen har drejet sig om mel.


(Artiklerne på The Other Newspaper er fiktive. Formålet med The Other Newspaper er at give offentligheden en ny, urovækkende og humoristisk spejling af den måde vi konsumerer nyheder på traditionelle medier og opslag på de sociale som får modtageren til at sætte spørgmålstegn ved om verden har brug for forandring og om man kan leve på nettet.)