Home Non-categorized “Min oldefar blev spist af en tunfisk”

“Min oldefar blev spist af en tunfisk”

47

Du havde en meget interessant oldefar, K. E. Hønsebudding…

“Lige et øjeblik. Min oldefar blev spist af en tunfisk. En italiener fandt hans ene brilleglas i en konservesdåse.”

Din oldefar sad og læste på et skibsdæk.

“Ja. Det ved jeg godt.”

Ved du hvad han læste?

“Han læste om de 10 betydninger af det engelske ord ‘of’.”

God hjernegymnastik!

“Nemlig!”

De ti betydninger er, som de fleste ved:

1.

expressing the relationship between a part and a whole.

with the word denoting the part functioning as the head of the phrase.

“the sleeve of his coat”

after a number, quantifier, or partitive noun, with the word denoting the whole functioning as the head of the phrase.

“nine of the children came to the show”

2.

expressing the relationship between a scale or measure and a value.

“an increase of 5%”

expressing an age.

“a boy of 15”

3.

indicating an association between two entities, typically one of belonging, in which the first is the head of the phrase and the second is something associated with it.

“the son of a friend”

expressing the relationship between an author, artist, or composer and their works collectively.

“the plays of Shakespeare”

4.

expressing the relationship between a direction and a point of reference.

“north of Watford”

5.

expressing the relationship between a general category or type and the thing being specified which belongs to such a category.

“the city of Prague”

6.

following a noun derived from or related to a verb.

followed by a noun expressing the subject of the verb underlying the first noun.

“the arrival of the police”

followed by a noun expressing the object of the verb underlying the first noun.

“the murder of the two boys”

7.

where the head of the phrase is a predicative adjective.

“it was kind of you to ask”

8.

indicating the relationship between a verb and an indirect object.

with a verb expressing a mental state.

“I don’t know of anything that would be suitable”

expressing a cause.

“he died of cancer”

9.

indicating the material or substance constituting something.

“the house was built of bricks”

10.

NORTH AMERICAN

expressing time in relation to the following hour.

“it would be just a quarter of three in New York”

Han var en meget sammensat og intellektuel natur.

“Det kan man roligt sige. Modsætningsfuld. Hans forhold til kvinder var fx meget modsætningsfuldt. På hans sidste sejlads var han, skrev han i skibets logbog, kaptajnen viskede det senere ud, men genfortalte det siden til sin ven Tobias, ‘på flugt fra samværet med min elskede kone Birgit’ men han skrev dagen efter en lap papir som han gav til en dæksdreng at ‘jeg nærer en sjælden kærlighed til kvinder der synes mænd er nogen svin’.”

Ja, det er et meget karakteristisk udsagn. Hvad mente han?

“Det ved vi lidt mere om efter Albert Knaps analyse af det der i dag er kendt som ‘dæksdrengens note’. Udsagnet om kærligheden til kvinder af den nævnte type er udtryk for et filosofisk sandhedsbegær hos oldefar Hønsebudding der ligger ud over det sædvanlige og en filosofisk pligtfølelse der må kaldes exceptionel. Han elskede kvinder der var blevet trådt på og behandlet helt ude i skoven af mænd.”

Men har de kvinder ret i at mænd er nogen svin?

“Tunfisken må have været stærkt uenig.”


(Artiklerne på The Other Newspaper er fiktive. Formålet med The Other Newspaper er at give offentligheden en ny, urovækkende og humoristisk spejling af den måde vi konsumerer nyheder på traditionelle medier og opslag på de sociale som får modtageren til at sætte spørgmålstegn ved om verden har brug for forandring og om man kan leve på nettet.)