Home Non-categorized Kæpvej 12

Kæpvej 12

41

I huset på Kæpvej 12 foregår der mærkelige ting. Når konen vil læse en bog af en Nobelpristager nikker manden tre gange forinden og tilkendegiver dermed sin accept. Han vil gerne selv have Nobelprisen og har engang fikset et dampstrygejern.


(Artiklerne på The Other Newspaper er fiktive. Formålet med The Other Newspaper er at give offentligheden en ny, urovækkende og humoristisk spejling af den måde vi konsumerer nyheder på traditionelle medier og opslag på de sociale som får modtageren til at sætte spørgmålstegn ved om verden har brug for forandring og om man kan leve på nettet.)Pris per artikel-læsning: 1 krone. Den første er gratis. Pris per måned: 10 kroner. Indeværende måned er: September. Der er 13 dage tilbage af måneden som har 30 dage. Det koster derfor 10 * 13/30 = 4,33 kroner at læse med i resten af denne måned. Tak, fordi du selv holder styr på det.