Home Non-categorized Faun delte trøfler ud

Faun delte trøfler ud

52

Mads beretter i et mærkeligt brev som Saloxes, den viise, finder:

Jeg er blevet skilt på grund af en faun der delte trøfler ud.

Saloxes, den viise, svarer, efter sædvane, skriftligt, men indbyder Mads til at ledsage ham på en længere skovtur i stedet for at besvare det lange brev med et andet langt brev. “Kun kropssprog kan trække linjen i sandet,” er Saloxes’ kryptiske begrundelse for at fatte sig i korthed. Mads føler sig beæret; han ved hvor betydningsfuld Saloxes er.

Saloxes: Denne skov er mit kontor.

Mads: Faunen Sipper bor her også.

Saloxes: Det ved jeg.

Mads: Du ved alting. Du virker ikke beskeden.

Saloxes: Jeg er et ældre menneske. Jeg er en mand der kan finde trøst i mig selv.

Mads: Hvad kan du fortælle om livet Saloxes?

Saloxes: Jeg er en modig mand og har engang fået dette bekræftet af en modig kvinde der nok elskede mig. Hun bekræftede mig i mit mod og elskede mig uden at kende mig.

Mads: Jeg har fantasi.

Saloxes: Fantasi er sådan en dejlig tilbøjelighed; mod er vigtigere.

På dette sted i fortællingen taber Saloxes en håndfuld krummer.

Mads: Men hvad er forholdet mellem mod og fantasi?

Saloxes: Mod opfatter vi som noget maskulint og aktivt, men det er helt ude i skoven. Mænd er ikke udpræget aktive og kvinder ikke overvejende passive. Fantasi er passivt. Mod er passivt.

Mads: Ja.

Saloxes: Se de to træer.

Mads: Vores ægteskab gik i stykker.

Saloxes: Jeg beder dig om at se på de to træer.

Mads: Du er ikke Gandalf!

Saloxes: Ok.

Mads: Hihihihi.

Saloxes: Hahaha. Haha.

Mads: Lyt!

Saloxes: Det er en vildfarelse at Sipper er skyld i jeres ægteskabs forlis. Trøfler er trøfler og Bee-Gees er Bee-Gees. Desuden er Sipper et menneske forklædt som faun. Jeres ægteskab er så meget kæntret på grund af dine psykiske sygdomme. Der er ikke noget at sige undskyld for og dermed ikke noget at tilgive. Menneskers forhold til mennesker forklædt som fauner er sommetider rigtig besværligt men det skyldes omstændigheder som går langt tilbage og som ingen er herre over eller ansvarlig for.

Mads: Lyt!

Saloxes: Den søde lyd af kærlighed.


(Artiklerne på The Other Newspaper er fiktive. Formålet med The Other Newspaper er at give offentligheden en ny, urovækkende og humoristisk spejling af den måde vi konsumerer nyheder på traditionelle medier og opslag på de sociale som får modtageren til at sætte spørgmålstegn ved om verden har brug for forandring og om man kan leve på nettet.)Pris per artikel-læsning: 1 krone. Den første er gratis. Pris per måned: 10 kroner. Indeværende måned er: Oktober. Der er 11 dage tilbage af måneden som har 31 dage. Det koster derfor 10 * 11/31 = 3,55 kroner at læse med i resten af denne måned. Tak, fordi du selv holder styr på det. Du kan rekvirere et regnskab over dine indbetalinger til højre ved at indtaste dit telefonnummer.