Home Non-categorized Det mest usmagelige træk ved vores nationalkarakter kan der bare ikke gøres...

Det mest usmagelige træk ved vores nationalkarakter kan der bare ikke gøres noget ved. Så er du advaret. Løsningen er selvfølgelig at læse udenlandske forfattere

39

Jeg er bange for at beslutningen om at bringe Dagbladet Informations sikkert velmente kronikserie om spiritualitet snarere udgår automatisk fra det mest usmagelige træk ved vores nationalkarakter end den er udtryk for en velovervejet filosofisk følsom beslutning, som fx at distancere os folkeligt såvel som individuelt fra dette træk og blive lidt klogere så vi kan skelne mellem hjerte og hjerne uden at det løber sammen og vi bliver tossede af selvtvivl.

Den danske åndelige lighedstænkning er det mest usmagelige træk ved vores nationalkarakter. Enhver skal lyttes til. Talent er noget ”enhver” kan forholde sig til og bedømme. Så dumt.

Der ligger en vældig livsuduelighed gemt i denne selvtvivlsinducerende åndelige lighedstænkning som jeg er opmærksom når jeg skriver. Men jeg opfatter den som kaotisk at grave ned i. Så må jeg gøre noget andet. Som at læse Selma Lagerlöf. Som at styre hestene udenom, for at bruge en metafor fra Freud.


(Artiklerne på The Other Newspaper er fiktive. Formålet med The Other Newspaper er at give offentligheden en ny, urovækkende og humoristisk spejling af den måde vi konsumerer nyheder på traditionelle medier og opslag på de sociale som får modtageren til at sætte spørgmålstegn ved om verden har brug for forandring og om man kan leve på nettet.)Pris per artikel-læsning: 1 krone. Den første er gratis. Pris per måned: 10 kroner. Indeværende måned er: September. Der er 13 dage tilbage af måneden som har 30 dage. Det koster derfor 10 * 13/30 = 4,33 kroner at læse med i resten af denne måned. Tak, fordi du selv holder styr på det.