Home Non-categorized Pseudoindianer rullede sig i fedt

Pseudoindianer rullede sig i fedt

25

Det er næppe forkert at et ukendt antal amerikanere der er totalt på røven hvert år opsøger en stamme dybt inde i Sydamerikas jungle. Spørgsmålet er hvad deres formål med rejsen er. Vil de gøre noget for sig selv? Vil de lære noget? Vil de lære noget fra sig? Er hovedårsagen udelukkende den at de er på røven? Skryt Kamwger mødte op med bogen ”Den danske model for amerikanere” efter flere ugers rejse gennem urskoven. Han fik foretræde for høvdingen Kalibar i Tamukstammen efter tre dage i en hytte bygget af pensler.

Du fik lov til at møde Kalibar?

”En lille mand. En rød mand.”

Hvad sagde han til bogen?

”Vi taler om en beåndet herre.”

Der falder et ur ud af Skryt Kamwgers hår.

En stor ånd?

”Ja.”

Var han fuld da du mødte ham.

”Dybt beruset.”

Der falder et panel ud af Skryt Kamwgers hår.

Kunne han læse?

”Nej.”

Skryt Kamwger klør sig i håret. Han virker som en mand i en sælsom form for ubalance.

Du virker som en mand i en sælsom form for ubalance.

”Du nævner ordet sælsom.”

Ja.

”Et dansk ord.”

Er det et særlig væsentligt ord for at forstå den danske model?

”Ja.”

Jeg er dansker.

”Det bemærkede jeg.”

Hvordan?

”Du udstråler selvtvivl.”

Det hører med.

”Besøget var en fiasko.”

Der falder to fjer ud af Skryt Kamwgers hår.

Det var direkte dumt?

”Uciviliserede mennesker irriterer mig.”

Er du stadig på røven?

”Nej.”

Du virker unaturlig.

”Jeg er amerikaner.”

Du gav ham 12 kroner?

”Nu må vi se hvad der sker.”


(Artiklerne på The Other Newspaper er fiktive. Formålet med The Other Newspaper er at give offentligheden en ny, urovækkende og humoristisk spejling af den måde vi konsumerer nyheder på traditionelle medier og opslag på de sociale som får modtageren til at sætte spørgmålstegn ved om verden har brug for forandring og om man kan leve på nettet.)Pris per artikel-læsning: 1 krone. Den første er gratis. Pris per måned: 10 kroner. Indeværende måned er: September. Der er 13 dage tilbage af måneden som har 30 dage. Det koster derfor 10 * 13/30 = 4,33 kroner at læse med i resten af denne måned. Tak, fordi du selv holder styr på det.