Home Non-categorized Hvornår og hvordan kommer lighedsrevolutionen?

Hvornår og hvordan kommer lighedsrevolutionen?

14

Vil man anlægge et fugleperspektiv på fremtidens lighedsrevolution skal man forholde sig til teknologi. Jeg tror ikke lighedsrevolutionen kan tilvejebringes af mennesker alene. Vi er for indviklede.

Man må prøve at kontakte MIT hvis man vil være saglig i dag omkring lighed.

Robottandlæger: Om 15 år.
Design af mennesker som er mere interesserede i at være og lære end at føre krig: 20 år.
Neurale netværk som kan kritisere sig selv uselvisk og ”læse Google” på under et sekund: 25 år.
Baumol problemets levetid: 25 år.

I det perspektiv lever vi i den søde ventetid.


(Artiklerne på The Other Newspaper er fiktive. Formålet med The Other Newspaper er at give offentligheden en ny, urovækkende og humoristisk spejling af den måde vi konsumerer nyheder på traditionelle medier og opslag på de sociale som får modtageren til at sætte spørgmålstegn ved om verden har brug for forandring og om man kan leve på nettet.)Pris per artikel-læsning: 1 krone. Den første er gratis. Pris per måned: 10 kroner. Indeværende måned er: September. Der er 13 dage tilbage af måneden som har 30 dage. Det koster derfor 10 * 13/30 = 4,33 kroner at læse med i resten af denne måned. Tak, fordi du selv holder styr på det.