Home Non-categorized Overblik: WeekendAvisen krænker en særdeles udsat gruppe: landets psykiatribrugere

Overblik: WeekendAvisen krænker en særdeles udsat gruppe: landets psykiatribrugere

12

Man skal lade psykiatribrugere være i fred fra offentlig optræden når vi er indlagte. Det er en menneskeret. Det ligner ikke noget at gøre som chefredaktøren har gjort. Det må skyldes uvidenhed om psykiske sygdomme og en forhåbentlig forbigående manglende evne til at tale om følelser, herunder vrede. Drop dette helt uberettigede had og find en anden gruppe at lade uvidenheden gå ud over.

Psykiatribrugere i det skizofrene spektrum har hårdt brug for at hvad man kunne kalde overciviliserede danskere siger pyt når vi siger aggressive ting. Derfor PsykiatriFondens nye Pyt-kampagne. Det skal der være plads til. Det chefredaktøren har gjort er det modsatte. Han udstiller os på en kold og unuanceret måde.

Der er alt for mange unge i psykiatrien og den lider af ikke at være på finansloven, i stedet er den afhængig af bevillinger. Mange børn, unge og modne voksne lider frygteligt. Det er på vegne af mig selv og dem jeg skriver. Det er på vegne af os sårbare jeg skriver.

Det er på tide at vise samfundssind og tage ansvar ved at skrive fx om hvordan det går på børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling på Ballerup som en ung læge i min bekendtskabskreds har beskrevet som en skamplet på Danmarkskortet. Jeg beder ikke om en rapport, for det er for meget for os alle sammen, men om at psykiatrikyndige skriver om psykiatri og resten holder tand for tunge og sætter sig ind i tingene. Dermed kan vi komme videre og passe på hinanden.


(Artiklerne på The Other Newspaper er fiktive. Formålet med The Other Newspaper er at give offentligheden en ny, urovækkende og humoristisk spejling af den måde vi konsumerer nyheder på traditionelle medier og opslag på de sociale som får modtageren til at sætte spørgmålstegn ved om verden har brug for forandring og om man kan leve på nettet.)