Home Non-categorized Om magt

Om magt

1069

I et demokrati er vi tvungne til at se magthaverne som fædre og mødre. De nære relationers menneskelige konfigurering og indretning overføres psykologisk og styrer vores demokratiske handlinger når vi går i stemmeboksen. Det er således Shakespeare der i sine tragedier har forstået magtbegrebet bedst for han forsøger at *nuancere magtskred*, situationer hvor følsomme, altså kærlige, meningsfulde og udbytterige, relationer skrider sammen, forråes og ender med at dreje sig om hvem der udraderer den anden og det gør Shakespeare med en vis succes må man sige.

Mine modstandere indvender at der ikke er plads til det de kalder *føleri* i et demokrati, men at *verden desværre er kynisk*. Verden er ikke desværre kynisk. Vi skal åbne vores munde fordi fjendskabet altid vil være der. Vi skal nuancere med det sproglige apparatur som er os givet og som giver klarhed, handlekraft og samfundssind.

Det er derfor farligere, demokratisk set, at overlade magten til en ydmyg end til en arrogant. Politikere skal være *kunstnerisk begavede, filosofisk forpinte, visionære, men, desværre, overtrætte forbilleder der erkender sig selv som vrag*.

Magt er en teknokratisk abstraktion som det kun er kolde mennesker der tager i deres mund og ”interesserer sig for at definere og forstå”. Derfor skuffer det mig at artikelskriverne såvel som kommentatorerne *lige er med på at forholde sig til hvad magt nu er for en størrelse*. Kære venner!

Magtordet er kun 10 procent betydningsbærende, men der findes magtmennesker. Jeg hader magtmennesker. Magtmennesker er altid med på ydmygt at nærme sig en magtdiskussion. Det er fordi de tiltrækkes af den manglende substans i selve begrebet. En manglende substans som svarer til den manglende substans i deres hjerner og evner til at holde hovedet koldt og hjertet varmt. Magtmennesker gør karriere på det filosofiske rod som begrebet magt udgør og bestemmer over andre gennem paroler, kassetænkning, fordomme og andet sprogligt rod.

Vi skal åbne vores munde på de rigtige tidspunkter og ikke indlade os i diskussioner over magtens begreb.