Home Non-categorized Dagbog fra skrivningen af min debutroman – 7. optegnelse

Dagbog fra skrivningen af min debutroman – 7. optegnelse

416

Jeg føler sådan en affinitet med min hovedperson. Et åndsslægtskab. Også han kender, på trods af sin unge alder, han er blot 32 år, livet. Det er affinitet iblandet kærlighed. Før jeg giver mig selv den opgave at lave noget research til denne bog ved at læse biskop Jan Lindhardts formentlig tåbelige bog om Luther, samt Max Webers formentlig nogenlunde artikel om Protestantismen vil jeg give læseren en nøgle til hvad det betyder at kende livet.

Helligånden.

Min hovedperson mener, ligesom jeg, at Helligånden er livet og hinanden og kærligheden. Det er der masser og masser der mener. Helligånden er det aspekt af Treenigheden som vi virkelig kan regne med og gerne må kapre. Min hovedperson har, ligesom jeg, fæstnet sig særligt ved det Jesus-ord som siger at én synd tilgives ikke, nemlig at spotte Helligånden.

Han har engang lavet nøjagtig samme tolkning af dette bibelord som jeg, der klart viser mig at han tager det yderst alvorligt:

Fokusér på de måder hvorpå jeg kan forestille mig at man kan komme for skade at spotte Helligånden, direkte eller indirekte. Det er positivt, at fokusere på dette fordi det at spotte Helligånden nævnes som en utilgivelig synd i Evangeliet. Det skal altså for enhver pris forhindres, hvis man er et kristent menneske. Man kan spotte Helligånden hvis man taler ned om den, som noget man ikke ved hvad er. Fokusér på de måder hvorpå jeg kan forestille mig at man kan komme for skade at spotte Helligånden, direkte eller indirekte. Man kan spotte Helligånden ved at sige, at man ikke kender den eller forstår den. Fokusér på de måder hvorpå jeg kan forestille mig at man kan komme for skade at spotte Helligånden, direkte eller indirekte. Man kan spotte Helligånden hvis man forhindrer fantasien i at komme til udtryk. Fokusér på de måder hvorpå jeg kan forestille mig at man kan komme for skade at spotte Helligånden, direkte eller indirekte. Man kan spotte Helligånden, hvis man spotter den måde et menneske bruger sin fantasi. Fokusér på de måder hvorpå jeg kan forestille mig at man kan komme for skade at spotte Helligånden, direkte eller indirekte. Man kan spotte Helligånden ved at nægte sig selv, at bruge sin fantasi. Fokusér på de måder hvorpå jeg kan forestille mig at man kan komme for skade at spotte Helligånden, direkte eller indirekte. Man kan spotte Helligånden, hvis man bruger sin fantasi på noget andet, end det, man er god til. Fokusér på de måder hvorpå jeg kan forestille mig at man kan komme for skade at spotte Helligånden, direkte eller indirekte. Man kan spotte Helligånden, hvis man forsøger at overgå den med sin egen ånd. Fokusér på de måder hvorpå jeg kan forestille mig at man kan komme for skade at spotte Helligånden, direkte eller indirekte. Man kan spotte Helligånden, hvis man tror at den ikke virker i tiden, altså ved ikke at give tid. Fokusér på de måder hvorpå jeg kan forestille mig at man kan komme for skade at spotte Helligånden, direkte eller indirekte. Man kan spotte Helligånden ved at bilde sig selv ind, at fordi man selv har en større ånd end de fleste andre, så er ens ånd også større og mægtigere end Helligånden. Fokusér på de måder hvorpå jeg kan forestille mig at man kan komme for skade at spotte Helligånden, direkte eller indirekte. Man kan spotte Helligånden, ved at fortælle sig selv eller andre, eller blot antyde at forvirringen i en selv, i et andet menneske eller i en situation er større end Helligåndens kraft. Fokusér på de måder hvorpå jeg kan forestille mig at man kan komme for skade at spotte Helligånden, direkte eller indirekte. Man kan spotte Helligånden, ved at stresse. Fokusér på de måder hvorpå jeg kan forestille mig at man kan komme for skade at spotte Helligånden, direkte eller indirekte. Man kan spotte Helligånden ved at undlade at være sig selv, for det er en selv der bliver fyldt med Helligånden og ikke den man gerne vil være. Fokusér på de måder hvorpå jeg kan forestille mig at man kan komme for skade at spotte Helligånden, direkte eller indirekte. Man kan spotte Helligånden ved at foregive overfor sig selv og andre, at den vildleder, i stedet for at vejlede. Fokusér på de måder hvorpå jeg kan forestille mig at man kan komme for skade at spotte Helligånden, direkte eller indirekte. Man kan spotte Helligånden, ved at begrænse andre mennesker fra at bruge deres fantasi i frihed. Fokusér på de måder hvorpå jeg kan forestille mig at man kan komme for skade at spotte Helligånden, direkte eller indirekte. Man kan spotte Helligånden ved at sige, at den ikke betyder noget for én, ved at sige eller mene, at den er værdiløs eller ond. Fokusér på de måder hvorpå jeg kan forestille mig at man kan komme for skade at spotte Helligånden, direkte eller indirekte. Man kan spotte Helligånden
ved at forsage livet i stedet for djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Fokusér på de måder hvorpå jeg kan forestille mig at man kan komme for skade at spotte Helligånden, direkte eller indirekte. Man kan spotte Helligånden, ved at mene eller påstå at mennesker der er glade og fyldt af Helligånden, bevidst eller ubevidst, gør noget forkert. Fokusér på de måder hvorpå jeg kan forestille mig at man kan komme for skade at spotte Helligånden, direkte eller indirekte. Man kan spotte Helligånden ved at sige eller mene, at det et andet menneske gør ud fra sig selv, som ikke er noge ondt, ikke er inspireret. Fokusér på de måder hvorpå jeg kan forestille mig at man kan komme for skade at spotte Helligånden, direkte eller indirekte. Man kan spotte Helligånden ved at bruge store ord som genialitet i stedet for blot at sige at den og den bog eller den og den forfatter har betydet meget for mig. Fokusér på de måder hvorpå jeg kan forestille mig at man kan komme for skade at spotte Helligånden, direkte eller indirekte. Man kan komme for skade at spotte Helligånden ved kun at betragte dens kunstneriske frembringelser som noget værdifuldt. Fokusér på de måder hvorpå jeg kan forestille mig at man kan komme for skade at spotte Helligånden, direkte eller indirekte. Man kan spotte Helligånden ved at ville være ulykkelig, så der ikke bliver plads til den. Fokusér på de måder hvorpå jeg kan forestille mig at man kan komme for skade at spotte Helligånden, direkte eller indirekte. Man kan spotte Helligånden, ved at bekymre sig om dagligdagens småting. Fokusér på de måder hvorpå jeg kan forestille mig at man kan komme for skade at spotte Helligånden, direkte eller indirekte. Man kan spotte Helligånden, ved at bilde sig selv ind, at den er noget uforanderligt og uvedkommende for en selv. Fokusér på de måder hvorpå jeg kan forestille mig at man kan komme for skade at spotte Helligånden, direkte eller indirekte. Man kan spotte Helligånden, ved at have drømme som man ikke udlever eller ikke vil være bekendt. Fokusér på de måder hvorpå jeg kan forestille mig at man kan komme for skade at spotte Helligånden, direkte eller indirekte. Man kan spotte Helligånden, ved at sværge til forudsigelighed. Fokusér på de måder hvorpå jeg kan forestille mig at man kan komme for skade at spotte Helligånden, direkte eller indirekte. Man kan spotte Helligånden ved at tale om den som noget gammelt og støvet fra en bog. Fokusér på de måder hvorpå jeg kan forestille mig at man kan komme for skade at spotte Helligånden, direkte eller indirekte. Man kan spotte Helligånden, ved at forudsætte at den altid virker med samme styrke, fordi man har fået kærligheden. Fokusér på de måder hvorpå jeg kan forestille mig at man kan komme for skade at spotte Helligånden, direkte eller indirekte. Man kan spotte Helligånden ved at opfatte den som ensbetydende med kødets lyster. Fokusér på de måder hvorpå jeg kan forestille mig at man kan komme for skade at spotte Helligånden, direkte eller indirekte. Man kan spotte Helligånden ved at nægte at den er blandet med alle slags glæder. Fokusér på de måder hvorpå jeg kan forestille mig at man kan komme for skade at spotte Helligånden, direkte eller indirekte. Man kan spotte Helligånden, hvis man anerkender skinhellighed, men ikke anerkender fromhed. Fokusér på de måder hvorpå jeg kan forestille mig at man kan komme for skade at spotte Helligånden, direkte eller indirekte. Man kan spotte Helligånden, hvis man sammenligner fromhed med noget negativt. Fokusér på de måder hvorpå jeg kan forestille mig at man kan komme for skade at spotte Helligånden, direkte eller indirekte. Man kan spotte Helligånden hvis man forudsætter at dem der aldrig taler om Helligånden eller dem der ikke tror, dermed spotter Helligånden. Fokusér på de måder hvorpå jeg kan forestille mig at man kan komme for skade at spotte Helligånden, direkte eller indirekte. Man kan spotte Helligånden ved ikke at passe på sig selv. Fokusér på de måder hvorpå jeg kan forestille mig at man kan komme for skade at spotte Helligånden, direkte eller indirekte. Man kan spotte Helligånden ved at tro at man som troende er den eneste der kan blive fyldt af den sande Helligånd. Fokusér på de måder hvorpå jeg kan forestille mig at man kan komme for skade at spotte Helligånden, direkte eller indirekte. Man kan spotte Helligånden
ved at foregive at man er noget mere end andre, fordi man tror. Fokusér på de måder hvorpå jeg kan forestille mig at man kan komme for skade at spotte Helligånden, direkte eller indirekte. Man kan spotte Helligånden ved at opfatte den som noget der kun hører til min egen familie. Fokusér på de måder hvorpå jeg kan forestille mig at man kan komme for skade at spotte Helligånden, direkte eller indirekte. Man kan spotte Helligånden ved at tale over sig om hjertets grund, selvet og Gud. Fokusér på de måder hvorpå jeg kan forestille mig at man kan komme for skade at spotte Helligånden, direkte eller indirekte. Man kan spotte Helligånden ved at være ironisk. Fokusér på de måder hvorpå jeg kan forestille mig at man kan komme for skade at spotte Helligånden, direkte eller indirekte. Man kan spotte Helligånden ved at forestille sig, at man ikke har ironi. Fokusér på de måder hvorpå jeg kan forestille mig at man kan komme for skade at spotte Helligånden, direkte eller indirekte. Man kan spotte Helligånden, ved at jeg tror mig så god, at det er unødvendigt at sørge over min ironi. Fokusér på de måder hvorpå jeg kan forestille mig at man kan komme for skade at spotte Helligånden, direkte eller indirekte. Man kan spotte Helligånden ved at glemme at vise sin ræv bag øret. Fokusér på de måder hvorpå jeg kan forestille mig at man kan komme for skade at spotte Helligånden, direkte eller indirekte. Man kan spotte Helligånden ved ikke at gøre det man bør. Fokusér på de måder hvorpå jeg kan forestille mig at man kan komme for skade at spotte Helligånden, direkte eller indirekte. Man kan spotte Helligånden ved at gøre mindre end man kan. Fokusér på de måder hvorpå jeg kan forestille mig at man kan komme for skade at spotte Helligånden, direkte eller indirekte. Man kan spotte Helligånden ved at gøre mere end man kan. Fokusér på de måder hvorpå jeg kan forestille mig at man kan komme for skade at spotte Helligånden, direkte eller indirekte. Man kan spotte Helligånden ved at kræve mere af andre, end de kan. Fokusér på de måder hvorpå jeg kan forestille mig at man kan komme for skade at spotte Helligånden, direkte eller indirekte. Man kan spotte Helligånden ved at opfatte den som succes. Fokusér på de måder hvorpå jeg kan forestille mig at man kan komme for skade at spotte Helligånden, direkte eller indirekte. Man kan spotte Helligånden, ved at opfatte de ting som et andet menneske siger og gør, som udtryk for kærlighedens dybde hos et andet menneske. Fokusér på de måder hvorpå jeg kan forestille mig at man kan komme for skade at spotte Helligånden, direkte eller indirekte. Man kan spotte Helligånden, ved at angribe mennesker, som arbejder ud fra den og laver ting ved hjælp af den. Fokusér på de måder hvorpå jeg kan forestille mig at man kan komme for skade at spotte Helligånden, direkte eller indirekte. Man kan spotte Helligånden ved at identificere den med kærligheden. Fokusér på de måder hvorpå jeg kan forestille mig at man kan komme for skade at spotte Helligånden, direkte eller indirekte. Man kan spotte Helligånden ved at sige, at den og kærligheden er det samme. Fokusér på de måder hvorpå jeg kan forestille mig at man kan komme for skade at spotte Helligånden, direkte eller indirekte. Man kan spotte Helligånden ved at drømme om at blive fri for den. Fokusér på de måder hvorpå jeg kan forestille mig at man kan komme for skade at spotte Helligånden, direkte eller indirekte. Man kan spotte Helligånden ved at fremstille den som noget der er til debat og dermed friste andre til at tage stilling til dens værdi. Fokusér på de måder hvorpå jeg kan forestille mig at man kan komme for skade at spotte Helligånden, direkte eller indirekte. Man kan spotte Helligånden ved at drømme om at blive fri for den. Man kan spotte Helligånden ved at være modløs mens man må vente på hinanden. Fokusér på de måder hvorpå jeg kan forestille mig at man kan komme for skade at spotte Helligånden, direkte eller indirekte. Man kan spotte Helligånden ved at forestille sig, at den ikke kan bruges i troen på den jeg elsker. Fokusér på de måder hvorpå jeg kan forestille mig at man kan komme for skade at spotte Helligånden, direkte eller indirekte. Man kan spotte Helligånden ved at tro, at den ikke kan bruges i troen på mig selv. Man kan spotte Helligånden ved at forvride sine egne eller andres drømme. Man kan spotte Helligånden, ved at indbilde sig, at tage æren for ens åndsarbejder. Man kan spotte Helligånden, ved at indbilde sig, at man har magten over ens åndsarbejder. Man kan spotte Helligånden ved at tro, at jeg selv har patent på den. Man kan spotte Helligånden ved at tale for meget om kultur og for lidt om ånd.

~ ~ ~

Man kan tro på Helligånden ved at lade sig fylde af den. Man kan tro på Helligånden ved at sortere i sine drømme og være ærlig overfor sig selv omkring hvilke af ens drømme man synes er vigtige. Man kan tro på Helligånden ved at acceptere at min egen ånd nogen gange
er fyldt af den og andre gange ikke. Man kan tro på Helligånden ved at give sig selv plads. Man kan tro på Helligånden ved at give andre plads. Man kan tro på Helligånden ved at give sig selv fred. Man kan tro på Helligånden ved at give andre fred. Man kan tro på Helligånden ved at lade livets kilde flyde. Man kan tro på Helligånden ved at lade være med at bekymre sig alt for meget over at ens søskende og forældre kommer med negative ting. Man kan tro på Helligånden ved at fokusere på det positive. Man kan tro på Helligånden ved at give sig selv plads. Man kan tro på Helligånden ved at give sig selv tid. Man kan tro på Helligånden ved at give sig selv fred. Man kan tro på Helligånden ved at give andre mennesker plads. Man kan tro på Helligånden ved at give andre mennesker tid. Man kan tro på Helligånden ved at give andre mennesker fred.

~ ~ ~

Man kan spotte Helligånden, hvis jeg ikke giver agt på det paradoks, at min vilje er fri samtidig med at Gud har magten. Man kan spotte Helligånden, hvis man gør noget andet end det man vil. Man kan spotte Helligånden, hvis man forhindrer sig selv i, at gøre det man vil. Man kan spotte Helligånden, hvis man forhindrer andre i at gøre det de vil. Man kan spotte Helligånden, ved at forudsætte, at den altid kan mærkes i og af mine medmennesker. Man kan spotte Helligånden ved at forudsætte at den altid kan mærkes i og af mig selv. Man kan spotte Helligånden ved at frygte det korte liv hos sig selv og sine nærmeste, som en slags sygdom. Man kan spotte Helligånden, ved at være fej. Man kan spotte Helligånden ved at være utålmodig. Man kan spotte Helligånden ved at konkurrere med sin partner eller sin næste om hvem der er mest uskyldig. Man kan spotte Helligånden gennem at sige “gemmen” i stedet for “gennem”. Man kan spotte Helligånden ved at foregive, at begyndelse ikke er svær, men op til én selv. Man kan spotte Helligånden, ved at tilbede sig selv. Man kan spotte Helligånden gennem at tilbede sig selv. Man kan spotte Helligånden gennem at tilbede sit eget og sine egne. Man kan spotte Helligånden gennem at tilbede sit liv. Man kan spotte Helligånden ved at gøre noget dumt. Man kan spotte Helligånden ved at sætte sine mål for højt. Man kan spotte Helligånden ved at slå et større brød op, end man kan bage. Man kan spotte Helligånden ved at have for mange jern i ilden. Man kan spotte Helligånden ved at brænde sit lys i begge ender. Man kan spotte Helligånden ved at skrifte på væggen. Man kan spotte Helligånden ved at vælge ulige venner. Man kan spotte Helligånden ved at sammenligne sig med andre. Det er et paradoks. Man kan spotte Helligånden ved at glemme at min partner eller elskede, foruden at have et sind, en psykologi også har en ånd. Man kan spotte Helligånden ved at glemme at min næste udover at have et sind, en psykologi også har en ånd. Man kan spotte Helligånden ved at justere mit indre i forhold til hvor tiltrækkende eller ikke tiltrækkende jeg er af udseende. Man kan spotte Helligånden gennem at være doven. Man kan spotte Helligånden gennem at overanstrenge sig. Man kan spotte Helligånden gennem at forvente et højere åndeligt stade af andre. Man kan spotte Helligånden gennem at undlade at fortælle om hvad der glæder én selv. Man kan spotte Helligånden gennem at nægte sig selv åndelige kendte og ukendte glæder.

~ ~ ~

Man kan spotte Helligånden ved at fremstille sagen således at man forstår den bedre, blot fordi man har en større ånd end de fleste. Man kan spotte Helligånden ved at fremstille sagen således at Helligånden ikke kan hjælpe min næste videre til næste åndelige udviklingstrin, uden at jeg er med i processen med min egen ånd.

~ ~ ~

Man kan spotte Helligånden ved at sige hvordan noget kunne være bedre for dansk litteratur.

~ ~ ~

Man kan spotte Helligånden hvis man overvurderer ens eget selvs evne til at blive fyldt af den. Man kan spotte Helligånden ved, at forfatte noget der er mindre end det, man med sin egen litterære kapabilitet har oplevet i litteraturen. Man kan spotte Helligånden ved at ringeagte visdom. Man kan spotte Helligånden gennem at undlade at anerkende at en tåbe har gjort det mindst tåbelige af to tåbeligheder.

~ ~ ~

Man kan spotte Helligånden ved at tro, at man kender den som man kender en person. Man kan spotte Helligånden ved at sige at man ikke vil kendes ved den. Man kan spotte Helligånden ved at tale grimt om den. Man kan spotte Helligånden ved at opfatte den som en så alvorlig ånd, at man ikke kan tale om den med et glimt i øjet, eller en ræv bag øret.

~ ~ ~

Man spotter Helligånden, hvis man ikke lader sig inspirere af andre.

~ ~ ~

Man kan spotte Helligånden ved, at glemme at hylde Gud, Guds kærlighed, magt og storhed, når man får en exellent mulighed af Ham. Kate Bush gjorde således det rigtige, da hun kaldte sit første album “The Kick Inside”.

~ ~ ~

Man kan spotte Helligånden ved, at gøre den til ét med fantasien og ved at frakende Helligånden slægtskab med fantasien. Man kan spotte Helligånden ved, at gøre den til ét med livet og ved at frakende Helligånden slægtskab med livet. Man kan spotte Helligånden ved, at tro, at man at man kan opregne alle måder at spotte Helligånden på.

~ ~ ~

Man kan spotte Helligånden, ved at forsøge eller bilde sig selv ind, at man kan betrygge sig selv eller andre i at man har Helligånden ligesom en ejendel, man kan beherske og kontrollere hvornår den kommer over én.

~ ~ ~

Man kan spotte Helligånden ved, at sætte griller i hovedet på folk der ikke konstant arbejder for at blive en dygtig kunstner, til at drømme om en skønne dag at blive en dygtig kunstner.

[Første][Næste]

Previous articleDagbog fra skrivningen af min debutroman – 6. optegnelse
Next articleDagbog fra skrivningen af min debutroman – 8. optegnelse
Morten Hjerl-Hansen (født 15/6 1973) er en dansk blogger, født i København. Jeg boede i de første 19 år af mit liv i et frisindet, litterært og akademisk hjem i Nordsjælland. Min mor er psykiater og min far kemiingeniør. Jeg har to søskende. Igennem barndommen "opfandt jeg nærved ubrugelige ting næsten hver dag" og fortalte mine søskende "eventyr" hvor de selv var hovedpersoner. I 1986 besøgte jeg Houston i USA med familien på et ophold der strakte sig over tre en halv måned. Jeg startede med at programmere i 1986 og lavede ca. 20 større projekter indtil jeg "mistede evnen" i 2018. Student fra N. Zahles Gymnasieskole 1992. Ry Højskole 1993. Læste teologi 1993-1994 i Aarhus. Læste filosofi 1995-2000 i Linköping, Lund og København. Arbejdede som Java programmør 2000 og 2001. Medvirkede i talrige digtoplæsninger i København 2002-2007. Fik en psykose i 2007 "som det tog 10 år at komme sig nogenlunde over". Gift med Else Andersen i 2010 og bosat i Fårevejle. Far i 2014. Har skrevet netavisen The Other Newspaper på dansk og engelsk dagligt siden 2013.