Home Non-categorized Thomas Piketty: Du ser altså ikke mennesket på en særlig dyb måde....

Thomas Piketty: Du ser altså ikke mennesket på en særlig dyb måde. Du ser derfor ikke mennesket på en udpræget kærlig måde.

479

Thomas Piketty, dit opgør med egoismen vil vise sig at være virkningsløst. Det er et lille forkølet skridt i en bøvet retningsløs desorienteret retning der messer elitært derudaf uden at du demonstrerer at have de Wittgensteiniansk-psykiatriske kompetencer der er nødvendige i enhver revolution, herunder, og den er vi rørende enige om vigtigheden af, lighedsrevolutionen. Dine analyser er udelukkende interessante og egentlig meget inspirerende for mig fordi du er en rasebuks. Men du er en duksedreng og du raser over de forkerte og du raser på en ureflekteret måde. Kærligheden fiser lige ud af vinduet fordi du ikke har blik for en følsom og menneskekærlig analyse af magt, magtfuldkommenhed og egoisme.

Egoisme

Vi kan analysere begrebet egoisme Wittgensteiniansk-psykiatrisk og komme frem til at det kun har 10 procent Hjerlsk betydningsindhold. Det er usprog, rodet sprog. Alligevel livsnavigerer vi alle 100 procent efter det. Det er en farlig situation for verden.

Fritidsråderum, kærlighedsråderum og intellektuelle råderum

Alle mennesker er hippier. (Jeg hader hippier.) Det vil sige: Alle mennesker er psykiatriundvigere, som automatisk antages at vide hvad de skal gøre med såvel deres frihed som deres fritidsråderum, kærlighedsråderum og intellektuelle råderum. Selvfølgelig skal alle civiliserede mennesker gå til psykiater og blive udredt med 1. vores svære, vanskelige, ret personlige, undtagen i kærlighed mellem venner og familie lidelser, og 2. vores lette, komiske lidelser som gerne må ligge på Google og Facebook.

Livets skole om igen

Selvfølgelig skal alle mennesker gå i skole hele livet. Lav et pensum der ikke er det mindste sekterisk. Start med 9. klasse som vi har i dag og tilrettelæg livets skole op til 100 års alderen så vi er godt dækkede ind. Vi ved meget om udviklingsstadier og de forskellige eksistentielle behov der knytter sig til alder, livssituation, køn, tanker, følelser, holdninger, dannelse, fantasi, nye veje osv. Lav det pensum ved en fælles indsats intellektuelle i stedet for at sidde og bøve den over Information og vagant.no.

De afstumpede skal registreres på en hjemmeside på en etisk forsvarlig måde

De afstumpede har alt for frit spil i dagens verden. De skal registreres. Punktum. De skal have mulighed for at trykke på et link der hedder: Nu har jeg forbedret mig, hvilket i de fleste tilfælde vil sige: Nu holder jeg min kæft og sætter mig i livets skole på første række fra klokken 9 om morgenen. Og: Nu har jeg forbedret mig og vil gerne (endnu engang) fjernes fra denne liste. Kender du en afstumpet. Jamen fyr vedkommende på listen med det samme: [link: url not found]

Livets skole er en realistisk mulighed som vi bør omfavne

Livets skole lyder både hippieagtigt, dogmatisk og sekterisk. Det er nok fordi du selv er afstumpet så. Er der ikke meget at glæde sig over. Du ”trænger” til din eksamen så du rigtig kan gå ud og blive ”fri”.

Frihed kan ikke gradbøjes?

Jo. Frihed har kun 2 procent Wittgensteiniansk-psykiatrisk Hjerlsk betydningsindhold. Så spørgsmålet: ”Hvad er frihed?” er vigtigt og uvigtigt på samme tid. Det er vigtigt fordi spørgsmålet er latterligt. Det er uvigtigt af samme grund.

Metoder i min nye idé til ”overgangsfasen”

Mange intellektuelle vil ikke ane hvad jeg mener med Wittgensteiniank-psykiatrisk metode og Hjerlsk betydningsindhold. Selvfølgelig skal vi gå efter manden og ikke efter bolden i en så uoplyst og udannet atmosfære som den nuværende hvor intellektuelle bliver forkert opdragede og uddannede. Det mest hjerteløse man kan sige til et menneske er: Du skal gå efter bolden og ikke efter manden. Sådan slår de intellektuelle hinanden i hovedet fordi de lever i senkapitalismen med alt hvad det indebærer af indtrængen på privatlivets domænde, altså det Wittgenstein med et lidt slapt begreb kalder *livsformer*. De falske og dybt komiske intellektuelle ”fronter” som er den latterlige arv fra postmodernisme og pluralitet har optrukket er det rene Dickensparodi på politikere der står og ævler om ingenting.

Jeg var til mangfoldighedsfestival og røvkedede mig

Skamkulturerne i øst skal ingen som helst rolle have i denne revolution. Oprøret skal komme fra Europa, som stadig er ret civiliseret: Se på demonstrationerne i Frankrig, men se også på de private Hilary Clintonagtige sundhedsforsikringer som truer velfærdssamfundene i horisonten. Velfærdssamfundet er den bedste idé mennesket nogen sinde er kommet op med.

Forholdet mellem skam, skamløshed og afstumpethed

Skam er vigtigt. Det er udelukkende ved at erkende vores afstumpethed uden skam og den ledsagende skamløshed at vi kan forbedre os selv.

Hvad skal de dumme lave i livets skole?

Vi har glemt det: Der findes en lødig litteratur som er skrevet af intellektuelle og som ikke-intellektuelle kan læse. Tarjei Vesaas og, forsigtigt forsigtigt, Dostojevskij: Gerne som lydbog eller i trygge biblioteksgrupper hvor man lytter til Carsten Pharao i stedet for at snakke.

Lad ikke solen gå ned over din vrede

Intet er mere naturligt at hade og være vred på en afstumpet for vedkommendes dybe afstumpethed. De afstumpede handlinger, fx at tage på ferie til skamkulturer eller lortekulturer som den amerikanske hvor de skizofrene ligger på gaden er kun toppen af isbjerget.

Det store svigt

Det har ingen som helst mening at intellektuelle, psykiatri- religionskyndige menneskekærlige overlader mennesker til dem selv.

Den sande intellektuelle

Tag en smutvej forbi Nietzsche inden du bliver manager hos MacDonalds resten af tilværelsen med et bijob i bilindustrien. Den intellektuelle orker godt at elske og have en bilateral samtale med en dum. De dumme er ikke så dumme endda. De kunne fx være fuld af mod og kærlighed. Men dette skal ske på den intellektuelles initiativ og det er med den intellektuelles levende kærlighed, tålmodighed og venskabelige troskab at det kan gennemføres over tid.

Ulige venskaber tak!

Lige børn leger bedst. Føj for et ordsprog! Ulige venskaber kan blive styrket for første gang i verdenshistorien via disse ideer uden at der går ”starets”, dvs. tv-prædikant, i den.

Den intellektuelle må gerne lege religiøs domstol hvis han husker at fjotte

Selvfølgelig skal en kærlig intellektuel turde sige til en dum eller afstumpet: Du er på næstelivsskideren. Især hvis den intellektuelle har et religiøst standpunkt der er i familie med det faktum at vi ikke aner hvor vi kommer fra og at vi alle elsker kærlighed.

Universitet

Der skal være frit optage på lægestudiet. Sociologi skal slagtes og latterliggøres konstant. Det er latterligt at der er over 10.000 arkitekter i Danmark.

CRISPR

Debattér CRISPR i dagspressen før det ender med at vi glemmer de indre egenskaber til fordel for at vi alle kommer til at ligne noget vi ikke er. Diskussionen af hvordan vi ønsker at redigere mennesket med CRISPR teknologien om blot 10 år skal debatteres meget mere levende, generøst og engageret i dagspressen.

Den intellektuelle og den ikke-intellektuelle

Selvfølgelig har en intellektuel magten i en kærlig livsvedholdende trofast samtale med en ikke-intellektuel. Det er bare sådan at begrebet magt via Wittgensteiniansk-psykiatrisk analyse kun har et Hjerlsk betydningsindhold på 13 procent. Begrebet magtfuldkommenhed har derimod et Hjerlsk betydningsindhold på hele 89 procent. Hvordan kan det lade sig gøre? Skulle man ikke forvente at de havde samme Hjerlske betydningsindhold fordi begge begreber ”baserer sig på hvordan vi definerer magt”? Sikke noget ævl!

Lidt mindre hyggevarme, tak!

Mennesker skal ikke elskes hele tiden. Vi skal have et langt mere fjernt og idealiseret forhold til kærlighed end Houellebecqs små sexjægere på eventyr i latterlige Asien.

Revolutionen er ikke i gang. De gule veste er et velgørende host i tågen

Vi befinder os i en overgangsfase, et eksistentielt og følelsesmæssigt, fælles og individuelt limbo indtil vi revurderer, dvs. smadrer fritiden og tager os omsorgsfuldt af hinanden. I dette limbo skal intellektuelle falde til patten i forhold til begreberne Wittgensteiniansk-psykiatrisk metode og Hjerlsk betydningsindhold og smadre løs på dem der ikke forstår et hak af en livets skole uden straks at ”bidrage” med sekteriske tendenser.

Warum Krieg?

CRISPR: Efter min mening bør den perverse tilbøjelighed til at gå rundt med en rask lille angrebskrig i baghovedet som en hyggeforanstaltning der giver falsk tryghed kort sagt bortredigeres også selvom mange af os vil blive Gøgereden-aber der går uelskeligt rundt og sukker.

Smukke digte 1000 kroner!

CRISPR: Jeg vil stærkt anbefale at menneskers evne til at læse et digt og ”gå til et kunstværk” bliver styrket ved at redigere i den menneskelige arvemasse så snart det er muligt. Alt for mange står med en tom fritid. Alt for få har mulighed for social opstigning. Alt for mange intellektuelle sidder i dag med foldede hænder når de lytter til Thomas Piketty.

Kedsomhed

Kedsomhed er så uhyre farligt.

URL not found

At blive registreret på en hjemmeside over mennesker med dårlige Wittgensteiniansk-psykiatriske kompetencer er en æresbevisning for det viser at man i det mindste forsøger at være intellektuel. At registrere dårlige betaler er en perversion. Det skal selvfølgelig forbydes ved lov med det samme. Ingen fattige er dårlige mennesker fordi vi er fattige. De intellektuelle svigter konstant de fattige via isnende kold og diabolsk falde-til-patten magtfuldkommenhed. Latterliggørelsen af dagens intellektuelle ”ude i samfundet” er fuldkommen berettiget fordi ingen kender til analysen af Wittgensteiniansk-psykiatrisk metode endsige Hjerlsk betydningsindhold.